Jak pracujemy?

1

przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

3

sprawdzenie stanu prawnego

5

podziały i...

2

wstępna wycena, sposoby zwiększenia wartości nieruchomości

4

uzyskanie warunków zabudowy